تصاویر
9
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
سیستم تامین مالی مناسب در صنعت نفت (حوزه های با هزینه توسعه بالا)

ثمین صبحی،
عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان
بهره­وری و مخارج سرمايه­اي: مطالعه تجربي درخصوص شركت­هاي توليدي
پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران


فاطمه داروغه حضرتی،
دانشگاه آزادواحد داريون، گروه حسابداري، داريون، فارس، ايران

فاطمه دارابی، دانشگاه آزادواحد داريون،گروه حسابداري،داريون،فارس ،ايران

سمیرا هنربخش،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت،گروه حسابداري،زرين دشت، فارس، ايران
تکنیکهای  حسابداری مدیریت در بخشهای تولیدی و خدماتی

علی رضایی
، دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
ميثم حيدريان، دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

محمد بايرامعلي باسمنج، دانشجوي كارشناسی ارشد رشته مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

سجاد كريمي، كارشناس ارشد رشته حسابداري دانشگاه اصفهان

بررسي رابطه بين شاخص هاي كيفيت موسسات حرفه اي حسابرسي و درک حسابرسان آن ها از ريسک هاي واحد مورد رسيدگي

دکتر زهره حاجيها،
عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق(قيام دشت)
مزايا و مكانيزم هاي عملياتي حسابداري توليد ناب

ايوب يزداني،
كارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشگاه

سيمين حسين بگلو، كارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشگاه

چارچوب نظری بر ضرورت اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران

آرش درخشان مهر،
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
نقش حسابداری ناب در کسب مزیت رقابتی پایدار

شعيب نظري،
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر محمد نظري­پور، استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان

سجاد کريمي، کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه اصفهان

قاسم سليماني، دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت مالي دانشگاه اصفهان
حسابداری منابع انسانی در سازمان های تولیدی

دکتر حیدر محمد زاده سالطه،
استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مریم حمدالهی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی

کبری حمدالهی، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مرند

حسابداري ناب، از تئوری تا عمل

حجت اله فرزانی
، دانشجوي دکتری حسابداري دانشگاه علامه طباطبایی تهران

هیوا رستگار مقدم مؤدب، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی تهران.

استفاده از برنامه ریزی جریان ارزش و جدول امتیازات حسابداری ناب برای حمایت از عملیات ناب

شعيب نظري،
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر محمد نظري­پور، استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان
مدیریت حسابرسي عملكرد در شركت‌ها

دكتر ناصر فقهی فرهمند،
عضو هيئت علمي (دانشيار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مديريت صنعتي، تبريز، ايران
مهندس علي اصغر زماني، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداري، تبريز، ايران
هزینه یابی هدف: رویکردی برای مدیریت هزینه در طراحی محصول

افسانه سروش يار
،
دانشجوی دکتری حسابداری و  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حاكميت شركتي و ارتباط آن پايداري شركتي

رسول برادران حسن زاده،
استاديار حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، گروه حسابداري، تبريز، ايران
وحيد تقي زاده خانقاه، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، گروه حسابداري، تبريز، ايران
بررسي رابطه بين مالكيت مديريتي و محافظه كاري حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر حيدر محمدزاده سالطه،
استاديار گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

محسن حسني، دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،گروه حسابداري،آذربايجان شرقي،ايران

بررسی تطبیق دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه ای  در مورد آینده و چشم انداز حسابداری مدیریت

دکتر مجید زنجیردار،
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محسن روچونی، کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
هزینه طراحی محصول کارا برای قدرت رقابتی پایدار

حیدر محمد زاده سالطه،
استاد یار و مدیر گروه ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمد حسین سنجری، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
بررسي ارتباط بين معيارهاي عملياتي ارزيابي عملكرد و سودآوري عملياتي آتي
 
رسول برادران حسن زاده ، استاديار ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

يونس بادآور نهندي ،استاديار ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

جواد زارعي، کارشناس ارشد حسابداري

محمد گنجی زاده، مدير ارشد مالی

نقش حسابداری ارزش منصفانه در گزارشگری دارایی های نامشهود

محمد نظری پور
، استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان

سید محسن حاجی سید عزیزی، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

هادی فرهادی، کارشناس ارشد حسابداری

بررسی نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و حفظ ارزش

دکتر محمد نظری پور ،
استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان

هادی فرهادی ، کارشناس ارشد حسابداری

سید محسن حاجی سید عزیزی ، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

گزارشگری مالی اینترنتی ؛ پارادایم گزارشگری در هزاره سوم

بهرام میهمی،
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
روش های نوین حسابرسی عملکرد و عملیاتی

سعید درخور،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان

محمد محسنی، کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

سیروان شریفی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عباس رضایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

تبیین ارتباط میان سرمایه فکری  وشاخص های عملکردی در بازار سرمایه ایران
 
دکترمجید زنجیردار،  استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

معصومه ابوالفتحی زاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

بررسی مدل قيمت گذاری آربيتراژ و نقش آن در اندازه گیری سرمایه

بهراد معین نژاد،
دانشگاه آزاد اسلامی -  واحد قوچان
بررسی چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

بهراد معین نژاد،
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان
سیستم تولید ناب به عنوان یک فلسفه

علیرضا نصیرپور
، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

هادی رحیم پور ، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تاثير اهرم مالي بر سياست تقسيم سود
مطالعه موردي: شرکت‌‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسي احمدي، دکتری مدیریت مالی و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد-واحد ابهر

مختار امامعلي زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی
ارزیابی سیاست تقسیم سود و نظام راهبردی
مورد مطالعه:شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق-بهادار تهران

فاطمه داروغه حضرتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داريون،گروه حسابداري، داريون، فارس، ايران

زهرا پهلوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه حسابداري، مرودشت، فارس، ايران

زهرا اولاد حسین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داريون،گروه حسابداري، داريون، فارس، ايران

رابطه اصل 44 )خصوصی سازی( و حاکمیت شرکتی

محمد مهدی ایزدی،
 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

مصطفی حیدری هراتمه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

حسابداری نقدی در مقابل حسابداری تعهدی در بخش واقعی

عسگر پاک،
مرام، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

صادق ابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

مرتضی هادوی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
انتساب فردی  مدیریت سود: خوب است یا بد؟
 
رسول عبدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

مرتضی هادوی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

صادق ابراهیمی، دانشجوی  کارشناسی  ارشد  دانشگاه  آزاد  علوم  و  تحقیقات

آذربایجان شرقی

نسبت اطلاعات ميان استراتژي حسابداري مديريت و ارزيابي شركتها

صادق ابراهیمی،
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
حمید امین جوادی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
تأثیر پیش بینی جریان های نقدی بر روی فعالان بازار

داوود دوامی
، کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
بهجت عباسی، کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه پیام نور واحد همدان
خانه رقابت: ترکیبی از طراحی برای شش سیگما، تولید چابک، شش سیگما و تولید ناب با در نظر گرفتن کیفیت

زهرا میرزازاده،
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اکرم مرادی کیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بررسی کارآمدی سیستم های هزینه یابی و اثرات بکارگیری آن در دانشگاه آزاد

زهرا میزازاده،
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان
محمد نظری پور، استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان
تکنیکهای نوین مدیریت هزینه وموانع بکارگیری آنها در شرکتهای ایرانی

سعید جبارزاده کنگرلویی،
استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بیتا دهقان خانقاهی، کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه

محمدرضا خلیلی شومیا، کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه
بررسي ساختار اجراي مديريت توليد بهنگام(JIT) در بخش خدمات

غلامرضا سليمانيان،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، گروه حسابداری، اصفهان، ایران
رابطه بین سود خالص و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مهدی طالب قصابی
،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، گروه حسابداری، اندیمشک، ایران

سعید احمدی نیا، کارشناس ارشد رشته حسابداری

امید افشار مهر، کارشناس ارشد رشته حسابداری

هزینه یابی کیفیت در مديريت دانش و موسسات آموزش عالي (مدل PAF)

مهدی فدایی ،
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

الهام کریمی ، عضو انجمن علمي ودانشجوي كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، گروه حسابداری، اصفهان، ایران

حسابداری ناب گامی در عرصه رقابت جهانی

دکتر یونس بادآور نهندی،
  استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، گروه حسابداری ، تبریز ، ایران

ناصح حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

احد عبابافی،  دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
نگرشی بر روشهای مدرن حسابرسی عملکرد و عملیاتی و بررسی نقش و تاثیرآن در توسعه اقتصاد

دکترحیدر محمدزاده سالطه
، دکتري حسابداری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

ناصر چمن گرد، کارشناس ارشد حسابداری ، حسابرس و مدرس دانشگاه

علیرضا علی پور، کارشناس ارشد حسابداری ، حسابرس و مدرس دانشگاه

عبدالحسین رضوانی،کارشناس ارشد حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد پارس آباد مغان
نقش حسابداری مدیریت در ایجاد ارزش

نجمه رستگاری
، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
زینت انصاری، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
نقش سرمایه فکری در کیفیت اطلاعات مالی

ساراصالحی ، محبوبه خان احمدی، ندا رضایی:
دانشجویان  کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف

صدیقه عزیزی
، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

سعید شاهرخی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

محمد یاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
پرداخت مبتنی بر عملکرد

دکتر یاسان اله پوراشرف،
استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

سميه بهرامي، کارشناسی ارشد حسابداری

مسعود عزیزخانی، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ایلام

حسابرسی عملیاتی، ضرورت امروز  نیاز فردا

حجت سلیمانی
، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مدیر گروه  حسابداری دانشگاه پیام نور مشهد
حمید سلیمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داریوش جاوید، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

عاطفه طاهرنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
ارزش آفرینی از طریق ایجاد تعامل بین حسابرسی عملیاتی و مهندسی ارزش

محمد نظری پور،
استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان

محمد تقی عبدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد همدان

سی و هفت ابزار حسابداری مدیریت

دكترمحمود معین الدین-
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد يزد

حسین ترکمان زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات یزد-سازمان حسابرسي

جواد عظیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات یزد - مخابرات استان خراسان رضوی
نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری

دکتر یونس بادآور نهندی، هادی رنجبری ،حسین بارانی بناب
، صلاح الدین قادری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خوی، ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
Powered by DorsaPortal