تصاویر
6
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime

اعضای کمیته علمی:

هیات علمی دانشگاه چمران

دکتر محسن دستگیر

هیات علمی دانشگاه آزادتبریز

دکتر مهدی زینالی

هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر محمدایمانی برندق

هیات علمی دانشگاه آزاد دماوند

دکتر محمدحامد خانمحمدی

هیات علمی دانشگاه چمران

دکتر ولی خدادادی

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد مدرس

هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان

دکتر علی محمدی

هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه

دکتر سعیدجبارزاده

هیات علمی دانشگاه آزادتبریز

دکتر رسول برادران حسن زاده

هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان

دکتر علی بیات

هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر علی منصوری

هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر فرزانه حیدرپور

هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

دکتر محمود همت فر

هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

دکتر داریوش جاوید

هیات علمی دانشگاه آزاد فلاورجان

دکتر علیرضا زارعی

هیات علمی دانشگاه اصفهان

دکتر داریوش فروغی

هیات علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

دکتر جمشید  پیک فلک

هیات علمی موسسه آموزش عالی فضیلت سمنان

دکتر مهدی غریب شاه

هیات علمی اصفهان

دکتر مهدی عرب صالحی

هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن

دکتر نرگس یزدانیان  

هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

دکتر محمد حسن جنانی

هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

دکتر محمدرضا ستایش

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا نیکبخت

هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

دکتر اکبر اعتباریان

هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

دکتر همایون رنجبر

هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

دکتر سعید علی احمدی

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
Powered by DorsaPortal