تصاویر
16
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime

محورهای همایش:

 •  حسابداری سرقفلی ودارائی های غیرمنقول

 • حسابداری طرحهای بازنشستگی وبیمه ونحوه گزارشگری آنها

 • گزارشگری سودوزیان تسعیرارز ودستاوردهاوخسارات ناشی ازصادرات ارزی

 • دارائی های برون ترازنامه ای وحسابداری ساختگی

 • گزارشگری ابزارهای مشتقه وتعهدات وبدهیهای جانبی

 • حسابداری زیانهای احتمالی ناشی از مسائل محیطی وتوسعه پایدار

 • میزان تاثیرگذاری گزارشگری تحت وب براستفاده کنندگان

 • کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت مانند JIT دربخش خدمات

 • مقایسه تکنیک های حسابداری مدیریت دربخش های تولیدی وبخش های خدماتی

 • تولیدناب به عنوان یک فلسفه

 • حسابداری زنجیره ارزش

 • چالش های حرفه حسابرسی ناشی از پراکندگی وتعددقوانین ومقررات

 • چالش های ناشی ازعدم ثبات نیروی انسانی دربخش حسابرسی

 • روش های مدرن حسابرسی عملکرد وعملیاتی

       ............وسایر موضوعات مرتبط

۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
Powered by DorsaPortal